Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /var/customers/webs/compservis/zelezarstvi-zahrada.cz/propel/runtime/classes/propel/map/TableMap.php on line 333

Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /var/customers/webs/compservis/zelezarstvi-zahrada.cz/propel/runtime/classes/propel/map/TableMap.php on line 333
Hospodářské a domácí potřeby, železářství „u Anděla“

logo Hospodářské a domácí potřeby, železářství „u Anděla“

Železářství

Hospodářské a domácí potřeby

Zahradnické potřeby

Informace:


Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /var/customers/webs/compservis/zelezarstvi-zahrada.cz/propel/runtime/classes/propel/map/TableMap.php on line 333

Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /var/customers/webs/compservis/zelezarstvi-zahrada.cz/propel/runtime/classes/propel/map/TableMap.php on line 333

Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /var/customers/webs/compservis/zelezarstvi-zahrada.cz/propel/runtime/classes/propel/map/TableMap.php on line 333

Nákupní a dodací podmínky

Objednávka vytvořená zákazníkem na webových stránkách je pro zákazníka i pro provozovatele závazná.

Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka Odeslat objednávku na pokladně systému katolo.cz. O tomto úkonu je proveden záznam v databázi katolo.cz. Odesláním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních a záručních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání či doručení objednaného zboží.

Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, popř.telefonicky, kdy je mezi provozovatelem a zákazníkem potvrzen obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Potvrzením objednávky ze strany provozovatele je mezi zákazníkem a provozovatelem uzavřena řádná kupní smlouva dle § 44 Občanského zákoníku.

Seznam zboží na webových stránkách je katalogem dodávaného zboží společnosti. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky (objednávky).

Zboží odesíláme v rozmezí 3-4 kalendářních dnů od data přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží nebude v nejbližším možném termínu dodáno našimi dodavateli a tudíž nebude možné dodržet termín odeslání zboží, lze tento termín posunout jen se souhlasem zákazníka. Zákazník má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí mít písemnou formu a musí být zaslána elektronickou poštou na adresu mstem@seznam.cz.

Kalendář